Sterk boligprisutvikling i Mars


Boligprisene steg med 1,9 prosent i mars 2016.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

- Boligprisene utviklet seg sterkt i mars etter en svakere utvikling i februar enn ventet. Man skal være varsom med å konkludere basert på utviklingen i en måned, og spesielt mars denne gang da det var betydelig færre salgsdager enn normalt grunnet påsken. Hvis vi summerer første kvartal har året hatt en normal start. Det er den geografiske to-delingen som har vært spesiell for perioden hvor kysten fra Aust-Agder og nordover har startet svakere enn normalt, mens Østlandet har hatt en sterkere start på året enn normalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6.473 bruktboliger i mars, en nedgang på 25,6 prosent sammenlignet med mars 2015.

- Det ble grunnet påsken en betydelig nedgang i antall salg sammenlignet med mars 2015. Vi må derfor se mars og april i sammenheng for å få et riktig bilde av omsetningen, sier Dreyer.

Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 37 dager å selge en bolig i mars mot 35 dager i mars 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Bergen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 15 og 22 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 73 og 72 dager.

- Salgstiden går ned i mange byer, og det tyder på at det har vært et godt marked i mange regioner i mars. Men det er fortsatt store regionale forskjeller i salgstiden, sier Dreyer.

Boligprisene i mars utviklet seg sterkt over hele landet. Størst oppgang hadde Hamar og Tønsberg med en oppgang på 2,5 og 2,4 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på henholdsvis 0,4 og 0,8 prosent.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 9,9 prosent. Deretter fulgte Hamar og Drammen som begge har hatt en vekst på 8,8 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 6,7 prosent og 5,4 prosent.

Går du med planer om å selge bolig kan du kontakte oss for et godt tilbud på:
55 10 77 66  el. post@bjorgvin-eiendom.no